top-pic

Prevalon navlaka za rasterećenje pete –
dosljedna prevencija dekubitusa na peti

Omogućite Vašim pacijentima najnapredniju zaštitu od dekubitusa na peti i pada stopala. Prevalon pomaže u smanjenju pritiska, trenja i smicanja – tri glavna mehanizma u nastanka dekubitusa. Prevalon štiti pete, gležnjeve i stopala Vaših pacijenata. Odjeljivanjem pete od madraca i odizanjem stopala pruža potpuno oslobađanje pete od pritiska.

ytvideo

heel

Značajke

Potpuno oslobađanje pritiska za rizične pete

Otvoreni dizajn koji podiže petu i odvaja je od madraca. Održava petu vidljivom prilikom inspekcije kože.

Ostaje na stopalu pacijenta

Rastezljivi lakopodesivi okviri garantiraju sigurno i komforno pristajanje. Bez krutih, oštrih i grubih rubova. Bez iritirajućih trakica koje mogu ošteti kožu. Ultra mekana tkanina omogućava prozračnost.

Pomaže u prevenciji pada stopala

Prilagodljiva oplata pruža maksimalan oslonac dnu stopala.

Smanjuje rotaciju stopala unutar navlake

Mekana komforna unutrašnjost minimizira trenje i smicanje i pritom drži stopalo u pravom položaju.

Održava slobodu kretanja pacijentima

Glatka eksterna površina navlake omogućava olakšano micanje po posteljini bez zapinjanja.

Pomaže držati stopalo u uspravnom položaju

 
Radi sa gotovo svim kompresijskim uređajima za duboku vensku trombozu (DVT)

Pomoću prilagodljivog i rastezljivog okvira lako se smjeste cijevi DVT kompresijskog uređaja.

Univerzalna veličina, odgovara lijevom i desnom stopalu

Brzo se podešava.

Bez lateksa

Kliničke informacije

Učestalost petnih dekubitusa
Od svih dekubitusa, njih 30.3% se razvije na peti a 6.1% na gležnju što ih stavlja na drugo i peto mjesto po učestalosti.*

Rizični pacijenti
Najčešći faktor rizika (87%) zbog kojih nastaje dekubitus je djelomična ili totalna nepokretnost pacijenta.2 Više od polovice pati od pothranjenosti i smanjenog mentalnog zdravlja. Ostale rizične faktore čine periferna vaskularna bolest, dijabetes, metastazirajući tumori, ozljede leđne moždine itd.**

Enormni bolnički troškovi
“Trošak ostanka u bolnici povezan sa dekubitusom raste sa stupnjem težine pojedinog dekubitusa. Raspon troškova seže od 12.000 do 180.000 kuna za dekubituse 1., 2., i 3. stupnja pa sve do 420.000 kuna za najkompleksnije dekubituse 4. stupnja.”***

Kako odabrati najbolje sredstvo za sprječavanje dekubitusa
“Za rizične pacijente, primarni preventivni zadaci su smanjivanje pritiska, trenja i smicanja pete. Najbolji proizvodi za smanjenje pritiska na petu ujedno razdvajaju i štite gležnjeve, održavaju rasterećenje pete i preveniraju pad stopala.”****

* Amlung SR, Miller WL, Bosley LM, Adv Skin Wound Care. 2001;14(6):297-301.
** Maklebust J, Magnan MA, Adv Wound Care. 1994;7(6):25,27-8,31-4 passim.
*** Young ZF, Evans A, Davis J, J Nurs Admin (JONA). 2003;33 (7/8):380-3.
**** “Preventing heel pressure ulcers in immobilized patients,” Adv Skin Wound Care. 2005;18(1):22.